Vassaste kniven i lådan

Vattenkylning som ger långtidsskärpa

All slipning sker med vattenkylning vid lågt
varvtal eller för hand för att stålet inte ska
hettas upp och få sina egenskaper förändrade

Vattenkylning bevarar stålets egenskaper - Anlöpning - Mjukanlöpning - Anlöpningssprödhet

För dig som är rädd om dina knivar

Värmefotot ovan (till vänster) visar hur knivegg och slipband hettas upp utan relevant kylning (gul-orange färg). Till höger ser man istället hur vattenkylning håller nere temperaturen på både egg och slipband (lila färg).

Härdat stål som upphettas okontrollerat kan bli anlöpt och då påverkas stålets härdning. Det märks genom att kniven antingen tappar sin skärpa i förtid eller att eggen blir skör och spricker lättare. Det kallas mjukanlöpning respektive sprödhetsanlöpning. Det senare kan drabba främst kromhaltiga och höglegerade stål.

Fotot nedan är efter Roman Landes och visar förlusten i hårdhet (ca 5 på HRC-skalan) efter okyld maskinslipning. Anlöpning drabbar främst den yttersta tunna delen av skäreggen då massan här är låg och värmen leds därför inte bort effektivt. Anlöpning sker närapå momentant.

gallery/a roman landes
Alvaret running - Obanad äventyrslöpning på Ölands stora alvar

Alvaret running

Obanad äventyrslöpning
på Ölands stora alvar
Webbplats     Facebook