Vassaste kniven i lådan

Hantverksmässig tillverkning av knivar  - Bushcraft och köksknivar
slipa knivar - Knivslipning Kalmar och Öland
Hällde pommes fritesgaller
Vassaste kniven i lådan - Om, kontaktuppgifter, företagsinformation, garanti och villkor

Vattenkylning som ger långtidsskärpa

All slipning sker med vattenkylning vid lågt varvtal eller för hand för att stålet inte ska hettas upp och få sina egenskaper förändrade

Vattenkylning bevarar stålets egenskaper - Anlöpning - Mjukanlöpning - Anlöpningssprödhet

För dig som är rädd om dina knivar

Värmefotot ovan till vänster visar hur knivegg och slipband hettas upp utan kylning (gul-orange färg). Till höger ser man istället hur vattenkylningen håller nere temperaturen på både egg och slipband (lila färg).

Härdat stål som upphettas okontrollerat kan bli anlöpt och det påverkar stålets härdning. Det märks genom att kniven antingen tappar sin skärpa i förtid eller att eggen blir skör och spricker lätt tappar. Det kallas mjukanlöpning respektive sprödhetsanlöpning. Det senare drabbar främst kromhaltiga och andra höglegerade stål.

Fotot nedan är efter Roman Landes och visar förlusten i hårdhet (ca 5 på HRC-skalan) efter okyld maskinslipning. Mjukanlöpning drabbar först och främst den yttersta tunna delen av skäreggen då massan här är låg och värmen inte heller kan ledas bort effektivt genom den tunna metallen. Anlöpningen sker närapå momentant.

gallery/a roman landes
Alvaret running - Obanad äventyrslöpning på Ölands stora alvar

Alvaret running

Obanad äventyrslöpning
på Ölands stora alvar
Webbplats     Facebook