Vassaste kniven i lådan

För dig som är rädd om dina knivar

Metallbearbetning och vätskekylning har följts åt i alla tider. En vätska är det enda medium som förmår leda bort slipvärmen i samma takt som den utvecklas.

Redan vid 180-200°C börjar härdat knivstål påverkas. Det märks genom att kniven antingen tappar i skärpa i förtid eller att eggen blir skör och spricker lätt, 'chippar'. Det kallas mjukanlöpning respektive sprödhetsanlöpning. Det senare kan drabba främst kromhaltiga och höglegerade stål.

Vattenkylning bevarar stålets egenskaper - Anlöpning - Mjukanlöpning - Anlöpningssprödhet

Vattenkylning för långtidsskärpa

 

All slipning sker med vattenkylning vid lågt varvtal eller för hand för att stålets egenskaper inte ska förändras.

 

Fotot nedan är efter Roman Landes och visar förlusten i hårdhet - ca 5 på HRC-skalan - efter okyld maskinslipning. Anlöpning drabbar främst den yttersta tunna delen av skäreggen. Vid oförsiktig maskinslipning sker anlöpning närapå momentant.

gallery/a roman landes