Om Vassaste kniven i lådan

Företagsinformation

 

Vassaste kniven i lådan är momsregistrerad och godkänd för F-skatt sedan starten april 2015

Företagsnamnet Vassaste kniven i lådan är namnregistrerat hos Bolagsverket med aktivitetsområde Kalmar län

Den blå plåsterloggan med texten "vassaste.com" är varumärkesskyddad vid svenska Patent- och registreringsverket med registreringsnummer 550440.

Den svarta loggan med texten "Knives of Öland" ovan en stiliserad liggande figur av Öland är varumärkesskyddad vid svenska Patent- och registreringsverket med registreringsnummer 604871.

 

Allt material på denna webbplats skyddas av lagstiftningen om upphovsrätt och copyright

gallery/plaster vassaste com (r) ljusare shadow
gallery/knives of öland - företagslogga primo frimaskad black (r)

Rekommendationer

 

Vassaste kniven i lådan rekommenderas
av Globals importör, Sundqvist AB (länk)

 

Vassaste kniven i lådan rekommenderas
av Trustpilots användare (länk)

Garanti och villkor

1) En inlämnad beställning innebär att du godkänner punkterna 1-15 i dessa villkor.

 

2) För att kunna åberopa garanti på ett arbete måste kunden kunna uppge vilket namn och datum som beställningen har gjorts i.

 

3) Information om GDPR:

Du godkänner att jag lagrar ditt namn samt telefon-, mobilnummer eller mailadress för bokförings- och fakturaändamål i enlighet med bokföringslagen och Skatteverkets regelverk. Du kommer efter avslutat köp få inbjudan via SMS, mail eller Messenger beroende på hur du kontaktade mig med uppmaning att återkoppla kvaliteten på din upplevelse av Vassaste kniven i lådan på recensionsportalen Trustpilot, https://se.trustpilot.com/review/www.vassaste.esy.es

Dina kontaktuppgifter kommer i förekommande fall lagras i det datamedium som du kontaktade mig genom. Om du beställer något via min webbshop kommer dina adress- och aviseringsuppgifter att lagras i Woo Commerse:s samt i DHL:s servrar under mina respektive konton.
Inga person- eller kontaktuppgifter kommer lämnas vidare, säljas eller överlåtas till tredje part.
Se punkt 16) nedan för inskickat foto- och textmaterial.


4) Användargaranti:

Jag har en Kul-i-köket-garanti för både privatpersoner, yrkeskockar och företag. Jag garanterar ett arbete av hög kvalitet och att dina redskap ska uppfylla högt ställda krav på funktionalitet - att det ska vara kul att jobba med dem. Om inte behöver du eller ditt företag inte betala för slipningen. Men det handlar om ett hantverk så det blir inte perfekt och små imperfektioner som kan störa ett känslig öga kan därför förekomma. Jag strävar t.ex. alltid efter att göra en enhetlig slipfas på alla knivar även om det inte alltid går att garantera. Knivar som t.ex. inte är helt raka eller har ojämn tjocktlek på knivbladet kommer att få en ojämnt bred slipfas. Jag kan även råka hålla pyttelite fel så att det inte alltid blir en 100% perfekt slipfas. Jag slipar i förekommande fall inte bort mer och mer material från din kniv för att på så sätt försöka dölja eventuella misstag. Se även 9) nedan. I vissa fall, t.ex. vid slipning av tandade brödknivar, uttunning av knivblad eller slipningen 'zero grind' kommer ev. påtryckta loggor komma att påverkas eller helt slipas bort.

5) Kvalitetsgaranti:

Vad gäller dina redskaps långtidsskärpa garanterar jag att stålet har hållits under 100°C, d.v.s. med god marginal under anlöpningstemperaturen, som ligger från ca 170-230°C beroende på stålsort, under hela slipprocessen tack vare vattenkylning och varvtalsreglering. För att dina redskap ska hålla skärpan inom den förväntade serviceperioden för en handkniv förutsätts att du själv underhållsbryner dina knivar samt iakttager normal försiktighet.

Vad gäller kvalitet versus leveranstid, se punkt 11) nedan.


6) Prisgaranti:

Jag ser i första hand till att göra din kniv bra och funktionell. Det slutliga priset avgörs i verkstaden under själva sliparbetet eftersom det är först då omfattningen av olika skador som t.ex. hack i eggen m.m. framgår fullt ut. Jag ringer dock alltid och stämmer av innan jag vidtar någon åtgärd som skulle göra att priset skulle överstiga det prisintervall som anges i prislistan för resp. kvalitetsnivå.


7) Betalning:

Faktura med betalningsinformation är bilagd leveransen eller postas eller mailas och skall swishas eller betalas via bankgiro inom 20 dagar om ingen annan betalningstermin har överenskommits. Om du vill ha fakturan skickad med post tillkommer en expeditionsavgift om 40 kr (50 kr inkl. moms).


8) Försenad betalning / påminnelseavgift:

Faktura som inte betalas i tid belastas med en påminnelseavgift om 50 kr.

 

9) Transportskador:

Jag lämnar inte någon garanti mot transportskador. Om du skickar redskap är det i så fall upp till dig att beställa en separat försäkring. Skärande redskap skall vidare emballeras så att transportörens personal inte riskerar att skadas och ditt paketet ska även klara att hamna långt ner i en tungt lastad postbur. Knivspetsar är särskilt känsliga. Se instruktioner samt exempel på en enkel men ändå säker packinstruktion längst ner på avdelningen Skicka knivar på slipning (länk).


10) Råegg:

Bortpolering av råegg ingår i samtliga grundslipningar. Det kan ibland ändå finnas kvar små spår av råegg på en kniv slipad av mig. Det beror på att jag undviker att överpolera. Dels kan eggen bli oavsiktligt konvex, oönskat upphettad (anlöpning) och eggen kan även bli alltför fin (inga mikrotänder) så att den biter dåligt på t.ex. tomater och andra grönsaker.


11) Skador på redskap och ersättning:

Om jag skulle förfula, skada eller i värsta fall förstöra ditt redskap kompenserar jag för skadan alternativt ersätter dig för nyvärdet av det förstörda redskapet. Ingen ersättning utbetalas för eventuella följdskador, produktionsstörningar, inkomstbortfall m.m. utöver värdet för själva redskapet. Detta gäller för skador eller förfulning av ditt redskap som är av en mer kvarvarande natur. En mindre imperfektion i t.ex. slipfasen som i normalfallet försvinner vid någon av de nästkommande grundslipningarna enligt punkt 2) ovan räknas inte hit.


12) Leveranstid:

Sliparbetena genomförs huvudsakligen under onsdagar, vissa kvällar och helger. Redskap ska i normalfallet vara leveransklara samma eftermiddag/kväll alternativt i början till mitten av nästkommande vecka.

-Vid eventuella arbetstoppar kan det komma att ta längre tid än ovan angivet då kvaliteten på utfört arbete alltid kommer i första hand. Kända förseningar eller i händelse av force majeure kommer i förekommande fall aviseras på startsidan och / eller på https://www.facebook.com/vassaste/ (länk)


13) Lite om sliperibranchens rykte:

Som slipare tillhör jag en branch som sedan urminnes tider fått dras med skojare och skurkar av allehanda slag, och så är det fortfarande än i denna dag. Som liten lokal slipare är det därför viktigt med nöjda kunder och goda omdömen. Jag förbehåller mig därför rätten att avstå från objekt eller uppdrag om jag bedömer att jag inte helt säkert kommer kunna utföra det på ett professionellt eller traditionsenligt sätt. Redskapet lämnas i så fall tillbaka i sitt ursprungliga skick utan att kunden debiteras något utöver ev. fraktkostnad. Jag kan i vissa fall åta mig att göra en gratis testslipning om du så vill. Men då gäller inga garantier och du lämnar in såna redskap helt på egen risk.

Vidare, om du efterfrågar svartslipning utan kvitto får du leta rätt på någon annan slipare.


14) Inlämnade redskap kan komma att fotograferas och användas i marknadsföringssyfte på denna webbplats, Facebook, Instagram eller i andra sammanhang utan ekonomisk ersättning till redskapets ägare.


15) Jag kan komma att referera till eller tagga företagskunder utan att lämna någon ekonomisk ersättning för eventuellt reklamvärde. Motsvarande referens till privatkunder sker i formatet initialer alternativt förnamn + efternamnets första bokstav följt av bostadsort. (T.ex. "E.N" eller "Eva N, Vassmolösa)

16) Inskickat eller publicerat text- eller fotomaterial:

Den som skickar, postar eller publicerar textat, grafiskt eller fotografiskt material relaterat till Vassaste kniven i lådan eller Knives of Öland via pm, mail, SMS, Facebook, Instagram, Trustpilot, Reco, Hitta, Eniro, Google eller annat media eller internetportal äger enligt lagstiftningen om upphovsrätt sitt eget material men godkänner i och med insändandet eller publiceringen att jag kan komma att använda ditt text- eller fotomaterial i informations- eller marknadsföringssyfte utan att lämna någon ekonomisk eller annan kompensation till dig som upphovsrättsinnehavare. Om jag använder mig av inskickat material kommer upphovsmakaren / författaren i normalfallet anges som källa enligt sedvanlig kutym.

För mer detaljer kring villkor, returer m.m. hänvisas till webbshoppens villkorssida (länk) som består av Woo Commerces standardiserade villkorsbilaga.

gallery/knivslipning kalmar och öland - pris slipa kniv - skicka knivar på slipning